หน้าแรก

Courses

หลักการและเหตุผล

เว็บนี้มีไว้สำหรับรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการ Coding เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจจะศึกษาด้านนี้ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นภาษาไทยทั้งหมด เพราะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่มีใครอ่าน เพื่อช่วยผลักดันวงการ Developer ไทย โดยจะพยายามแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น หรือเกร็ดความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวที่พบเจอจากการทำงานด้านการเขียนเว็บไชต์

หากมีข้อเสนอแนะ ติชม โปรดติดต่อใน Twitter หรือ GitHub

กิตติกรรมประกาศ

เว็บนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไทยหลายๆ เว็บที่ช่วยกัน Contribute ให้กับวงการ Developer ไทย ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น

ถ้านึกออกอีกจะเพิ่มให้นะ 😏

เกี่ยวกับเนื้อหา

เนื่องจากผู้เขียนทำงานเขียนเว็บเป็นอาชีพ เนื้อหาจะเน้นไปด้านภาษาที่ใช้กับเว็บเสียส่วนใหญ่ เช่น HTML / JavaScript / TypeScript / Ruby แต่จะพยายามเน้นปูพื้นฐานให้กับผู้อ่านก่อน เมื่อมีบทความมากพอ หรือเว็บไม่ถูกทิ้งร้าง จะทำการแบ่งประเภทให้เข้าใจและค้นหาได้ง่ายขึ้น

ถ้ามีเนื้อหาส่วนใดไม่ถูกต้อง หรือสะกดผิด ส่ง GitHub Issues มาให้แก้ไขได้ 🙏

Last updated