บทนำ

Ruby นับว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศ และมักจะเป็นภาษาอันดับต้นๆ ที่ถูกเลือกมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย เช่น GitHub, Airbnb, Shopify, Twitter เหตุผลหลักที่ภาษานี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ไม่ใช่เรื่องของความเร็ว หรือประสิทธิภาพในการทำงาน แต่เป็น "ความสวยงาม" และ "ความสุขในการเขียนโค้ด"

ผู้ให้กำเนิดภาษา Ruby คือคุณ Yukihiro Matsumoto หรือ "Matz" ซึ่งเขาได้นำข้อดีต่างๆ จากภาษาอื่นๆ ที่เขาชอบ (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada และ Lisp) มาพัฒนาต่อยอด โดยคงความสมดุลย์ในแง่ของการใช้งานที่ง่าย และความสามารถของตัวภาษาที่ทำงานซับซ้อนมากขึ้นได้เช่นเดียวกัน

Last updated