ตัวแปร (เฉลยแบบฝึกหัด)

จากแบบฝึกหัด เราจะต้องสร้างตัวแปรเพื่อเก็บตัวเลข โดยการสร้าง a, b, c และ d ขึ้นมา โดย d จะเป็นการนำค่า a มาคูณกับ b และลบด้วย c อีกทีหนึ่ง จึงจะได้จำนวนแอปเปิลที่ยังไม่เสีย

Last updated